• Jan Tinbergenstraat 193
  • 7559 SP Hengelo
  • The Netherlands

ATEX richtlijnen weten? Electromach helpt u verder.

Wilt u weten hoe het nu zit met de ATEX richtlijnen? Dan kan Electromach u verder helpen.
U kunt zich voorstellen dat op plaatsen en gebieden waar explosiegevaar dreigt bepaalde richtlijnen van toepassing zijn. Dit is in de wetgeving vastgelegd. De ATEX richtlijnen zijn onderverdeeld in 2 werkingsgebieden, te weten gasexplosiegevaar en stofexplosiegevaar.

ATEX is een afkorting voor ATmosphères EXplosives.

De ATEX 114, dit was voorheen de ATEX 95, is van toepassing op fabricage van installaties en producten in een explosiegevaarlijke omgeving. Producten die “goedgekeurd” zijn om te gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen krijgen een certificaat. Er gaan heel wat stappen aan vooraf, voordat certificering helemaal rond is. Denk hierbij aan het beoordelen van het ontwerp tot aan het testen van het product. Er wordt tijdens die proces ook gekeken naar de normen die op het product van toepassing zijn.

Op ATEX gecertificeerde producten staat altijd een codering. Deze codering bestaat uit de volgende onderdelen, Atex zone, codering explosieveiligheid, materiaalgroep (IIA t/m IIC), temperatuursklasse (T1 t/m T6) Naast de ATEX 114 richtlijn bestaat ook de ATEX 153 richtlijn (voorheen de ATEX 137). Deze richtlijn is de sociale richtlijn die zich vooral richt op de instructies van medewerkers die in een Ex omgeving werken, de omgeving en de procedures. Deze richtlijnen dragen samen bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers die werken in gebieden waar explosiegevaar dreigt.

Er zijn een aantal elementen nodig waardoor een explosie kan ontstaan:
– Zuurstof
– Ontstekingsbron
– Brandstof

Wilt u meer weten over explosiegevaarlijke gebieden, de regelgeving omtrent atex richtlijnen of hoe een explosie kan worden veroorzaakt? Neemt u dan contact op met Electromach en wij beantwoorden al uw vragen.